Några av våra kunder

DRIV hjälpte oss att hitta en smart lösning på vår idé,
tack vare deras goda idéer kunde vi förfina ritningarna till en bättre produkt.

Kristina JämtingBitmag

Tack vare DRIV så kunde vi tillsammans genomföra ett utvecklingsprojekt
som innebär ekonomiskt smartare och mycket miljövänligare kranbilar.

Benny LarssonVemservice

BitMag är precis vad det låter som, ett magasin för dina bits. Produkten har tagits fram av snickare med visionen att underlätta inom byggbranschen, med BitMag byter du enkelt bits utan att krångel.  Vi kom i kontakt med DRIV i slutet på 2017, via Hans på Essge Plast, eftersom Hans tid inte räckte till när vi skulle göra om designen på plastvarianten av vår produkt. Hans tipsade oss om att ta kontakt med Marlene.

Den produkt som finns ute i handeln är metall-varianten. Vi hoppas kunna lansera plast-varianten i början av november.

Tack vare DRIV så kunde vi tillsammans genomföra ett utvecklingsprojekt
som innebär ekonomiskt smartare och mycket miljövänligare kranbilar.

Benny LarssonVemservice

DRIV hjälpte oss att hitta en smart lösning på vår idé,
tack vare deras goda idéer kunde vi förfina ritningarna till en bättre produkt.

Kristina JämtingBitmag

Projektet som vi har drivit tillsammans med Vemservice handlar om att lägga grunden för en ny generation energi- och kostnadseffektiva kranbilar.  På så sätt är vi med och bygger Sverige smart och hållbart, inte minst med miljön i åtanke. Vemservice studerar och optimerar energieffektiviseringen, som till exempel i det här fallet:

  • Färre energikrävande tillverkningsmetoder
  • minskat antal transporter under produktionen
  • modualisering av komponenter som ger effektivisering i produktionen
  • minskad materialåtgång på samtliga komponenter
  • starkare konstruktioner som ger högre hållfasthet
  • viktoptimering rakt igenom hela konstruktionen för lägre förbrukning
  • testat av flera parter för verifiering att det är den starkaste och lättaste lösningen
  • möjlighet att återvinna allt material i produkten.

Vi tror att företag och institutioner kommer dra nytta av miljöstudien som visar energieffektivisering kring tillverkning och montering inom fordonsbranschen. Studier inom just tillverkningsskedet kommer i framtiden vara ett område där vi kan göra stor skillnad när fler fordon kommer vara fria från förbränningsmotorer.

Miljöbesparande innovationer kommer generellt att ha stor genomslagskraft, om det finns en marknad som är villig att betala för dem. För detta projekt finns det redan en efterfrågan, och tack vare den stora kostnadsbesparing som kommer av minskad bränsleförbrukning, finns ett starkt incitament att välja en kranmonterad lastbil istället för mobilkranar.

Forskarens väg 11, 831 40 Östersund