Pr plast

PR Plast AB är en av de ledande tillverkarna på den svenska marknaden avseende legotillverkning av vacuumformade produkter i termoplast.