Digitalisering
& Monitor ERP

Utveckla era affärer

Vi kopplar ihop tekniken med människor och processer, allt för en effektivare, smartare och mer hållbar industriaffär. Vi är också experter på att få Monitor ERP att fungera med er personal.

Digitala verktyg för smart industri

Digitalisering skapar enorma möjligheter men också stora utmaningar. Vi effektiviserar er organisation genom att implementera digitala verktyg som förbättrar era processer och underlättar för personalen. Driv installerar, underhåller och utbildar i flera digitala verktyg som:

• Microsoft 365

• Sharepoint

• Teams

Automation och robotisering

Vi har erfarenhet av flera industriella projekt inom automation och robotisering som alla skapat tydlig effektivisering genom tex sparad tid, frigjord kompetens eller ökad kvalitet.

Exempel på uppdrag:

• Kravspecifikation och förstudier med kartläggning av lösningar

• Implementation inklusive programmering

• CE märkning enligt maskindirektivet, inklusive riskanalys och olika former av dokumentation

• Varierande leverantörer av robotar och styrsystem

Konstruktion för anpassning av processer till automation

• Projektutvärdering

Att arbeta med digitalisering, automation och robotisering är att aktivt göra industrin smartare och ta steg framåt, i sikte mot framtidens möjligheter inom bl.a. artificiell intelligens, AI.

Specialister på affärssystemet Monitor ERP

Vi är specialister på affärssystemet Monitor ERP. Vi installerar, uppgraderar och anpassar systemet till er verksamhet samt utbildar användare och löser vardagliga problem. Allt för att maximera nyttan med Monitor ERP på er väg mot effektivare arbetsmetoder.

Vi är er externa ”superanvändare” och ett uppskattat stöd i uppgraderingen till nästa generation av affärssystemet; Monitor G5.

Är ni redo att digitalisera?

Kontakta Nicklas Berglin

Nicklas Berglin

Affärsutveckling, Marknad & Sälj

Jag gillar teknik i alla dess former, framförallt gränslandet mellan människa och teknik. Jag anser att alla behövs om verksamheten ska fungera.

Nicklas.berglin@drivinnovation.se
070-326 99 78

Vill ni digitalisera er verksamhet?

Vi har ett gäng hungriga konsulter, som är redo att ta tag i just era utmaningar.