Digitalisering
& Monitor ERP

Utveckla era affärer

Vi kopplar samman teknik, människor och processer, så att ni kan fokusera på affärsutveckling och innovation. Har ni Monitor ERP så hjälper vi er att maximera nyttan och effektivisera era arbetsmetoder.

Digitala verktyg för smart industri

Digitalisering skapar enorma möjligheter men också stora utmaningar. Vi effektiviserar er organisation genom att implementera digitala verktyg som förbättrar era processer och underlättar för personalen. Driv konfigurerar och coachar i användandet av flera digitala verktyg som:

• Microsoft 365

• Sharepoint

• Teams

 

Specialister på affärssystemet Monitor ERP

Vi är specialister på affärssystemet Monitor ERP. Vi konfigurerar och anpassar systemet till er verksamhet samt utbildar användare och löser vardagliga problem. Allt för att maximera nyttan med Monitor ERP på er väg mot effektivare arbetsmetoder.

Vi är er externa ”superanvändare” och ett uppskattat stöd i uppgraderingen till nästa generation av affärssystemet; Monitor G5.

Var är ni på er digitala resa?

Kontakta Nicklas Berglin

Nicklas Berglin

Affärsutveckling, Marknad & Sälj

Jag gillar teknik i alla dess former, framförallt gränslandet mellan människa och teknik. Jag anser att alla behövs om verksamheten ska fungera.

Nicklas.berglin@drivinnovation.se
070-326 99 78

Vill ni digitalisera er verksamhet?

Vi har ett gäng hungriga konsulter, som är redo att ta tag i just era utmaningar.