DRIV och hållbarhet

DRIV arbetar för att varje leverans ska vara av högsta kvalitet och ge bästa möjliga resultat.

För oss innebär kvalitet också att leverera tjänster på ett sätt som både garanterar respekt för de mänskliga rättigheterna och bidrar till en god miljö. Vägledande i vårt arbete är FN:s Hållbarhetsmål 2030 och EU:s 2020-strategi.

Vår väg till framgång

DRIV ska erbjuda lösningar till våra kunder som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Vi ska ständigt inhämta ny kunskap samt utveckla arbetsmetoder så att kundens, samhällets och övriga intressenters miljökrav och krav på att skydda de mänskliga rättigheterna tillgodoses i alla våra uppdrag.

Vi ska främja resurshushållning för en minskad miljöbelastning både internt och i våra uppdrag.

Vi ska säkerställa lika rättigheter och möjligheter mellan våra medarbetare oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariation, könsidentitet och religion.

I alla våra uppdrag ingår innehåll som tar fasta på FN:s Hållbarhetsmål 2030 och EU:s 2020-strategi.

Miljöperspektivet beaktas grundligt i genomförandet av alla våra projekt inom konstruktion, automation, verksamhetsutveckling samt digitalisering och affärssystem.

Vi går igenom målen i Agenda 2030 tillsammans med våra kunder för att identifiera de mål som är relevanta för respektive projekt, och hur de kan inkluderas i våra uppdrag.​

DRIV har identifierat ett antal områden inom Agenda 2030 där vi har störst möjlighet att påverka, och det är därmed de mål vi lägger mest fokus på.

Ett exempel är mål 3: God hälsa och välbefinnande, där vi arbetar med arbetsmiljöcertifiering och utbildar i kemikaliehantering.

Samtliga prioriterade mål framgår av bilden nedan.

Vi fokuserar på
Agenda 2030

Vi fokuserar på
Agenda 2030

Miljöperspektivet beaktas grundligt i genomförandet av alla våra projekt inom konstruktion, automation, verksamhetsutveckling och digitalisering.

Vi går igenom målen i Agenda 2030 tillsammans med våra kunder för att identifiera de mål som är relevanta för respektive projekt, och hur de kan inkluderas i våra uppdrag.​

DRIV har identifierat ett antal områden inom Agenda 2030 där vi har störst möjlighet att påverka, och det är därmed de mål vi lägger mest fokus på.

Ett exempel är mål 3: God hälsa och välbefinnande, där vi arbetar med arbetsmiljöcertifiering och utbildar i kemikaliehantering.

Samtliga prioriterade mål framgår av bilden nedan.

Vill ni ses på en kaffe?

Vi har ett gäng hungriga konsulter, som är redo att ta tag i just dina utmaningar.