Verksamhets­utveckling

Kvalitetssäkra och effektivisera era processer med verksamhetsutveckling

Vi erbjuder allt från punktinsatser till helhetslösningar och att vara er outsourcade kvalitetsavdelning. Vi genomför kvalitetsarbete, skapar verksamhetssystem och Årshjul.

Vi leder er aktivt i verksamhetsutvecklingen

Utifrån en genomgripande förståelse för helheten och era förutsättningar leder vi aktivt ert kvalitetsarbete och er verksamhetsutveckling.

Verksamhetsutveckling och hållbarhetsarbete

Vi skapar förutsättningar för ständiga förbättringar, effektiviseringar och produktion i världsklass genom exempelvis:

• Utbildningar inom bland annat 5S, Lean och miljö/arbetsmiljö

• Målstyrning och ständiga förbättringar

• Värdeflödeskartläggning

• Frekvensstudier

• Kemikaliehantering

• Ställtidsreducering med SMED

• Miljöarbete, hållbarhet och livscykelperspektiv

• Arbetsmiljöarbete

Etablera ett Årshjul som stöd för företagets kvalitetsarbete och återkommande aktiviteter

Kvalitetsarbete

Vi har bred kunskap och erfarenhet inom kvalitet, kvalitetssystem och effektivt kvalitetsarbete inom följande områden:

• Införande av verksamhetssystem (kan integreras med Microsoft 365)

• Översyn och revidering av befintliga verksamhetssystem

• Förberedelser inför certifiering eller revision.

• Vi är specialister på ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001

• Genomförande av internrevision och ledningens genomgång

• Utbildning och coachning, individuellt och i grupp

• Lagefterlevnadskontroll och kontakt med myndigheter

CE-märkning

Vi genomför och stöttar bolag med certifiering och tester av produkter som ska placeras på den europeiska marknaden genom bland annat:

• Riskanalyser

• Lagkrav

• Dokumentation

• Produkttester

• Utbildning och coachning

• Kommunikation med myndigheter och certifieringsorgan

Vill ni kvalitetssäkra er verksamhet?
Kontakta vår VD Catrin Myhrman

Linda Fredriksson

Verksamhetsutveckling

Jag uppskattar att möta organisationer och tillsammans utveckla och implementera anpassade lösningar och arbetssätt.

linda.fredriksson@drivinnovation.se
072-219 79 96

Vill ni utveckla er verksamhet?

Vi har ett gäng hungriga konsulter som är redo att ta tag i just era utmaningar.