Verksamhets­utveckling

Effektivisera era processer

Vi erbjuder allt från punktinsatser till helhetslösningar och att vara er outsourcade kvalitetsavdelning. Vi genomför kvalitetsarbete, skapar verksamhetssystem och Årshjul.

Vi leder er aktivt i verksamhetsutvecklingen

Utifrån en genomgripande förståelse för helheten och era förutsättningar leder vi aktivt ert kvalitetsarbete och er verksamhetsutveckling.

Verksamhetsutveckling

Vi skapar förutsättningar för ständiga förbättringar, effektiviseringar och produktion i världsklass genom exempelvis:

• Utbildningar inom bland annat 5S och Lean

• Målstyrning och ständiga förbättringar

• Värdeflödeskartläggning

• Frekvensstudier

• Kemikaliehantering

• Ställtidsreducering med SMED

• Miljöarbete, hållbarhet och livscykelperspektiv

• Arbetsmiljöarbete

• Etablera ett Årshjul som stöd för företagets kvalitetsarbete och återkommande aktiviteter

Kvalitetsarbete

Vi har bred kunskap och erfarenhet inom kvalitet, kvalitetssystem och effektivt kvalitetsarbete inom följande områden:

• Införande av verksamhetssystem (kan integreras med Microsoft 365)

• Översyn och revidering av befintliga verksamhetssystem

• Förberedelser inför certifiering eller revision.

• Vi är specialister på ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 och ISO 45001

• Genomförande av internrevision och ledningens genomgång

• Utbildning och coachning, individuellt och i grupp

• Lagefterlevnadskontroll och kontakt med myndigheter

CE-märkning

Vi genomför och stöttar bolag med certifiering och tester av produkter som ska placeras på den europeiska marknaden genom bland annat:

• Riskanalyser

• Lagkrav

• Dokumentation

• Produkttester

• Utbildning och coachning

• Kommunikation med myndigheter och certifieringsorgan

Vill ni utveckla er verksamhet?
Kontakta Nicklas Berglin

Nicklas Berglin

Affärsutveckling, Marknad & Sälj

Jag gillar teknik i alla dess former, framförallt gränslandet mellan människa och teknik. Jag anser att alla behövs om verksamheten ska fungera.

Nicklas.berglin@drivinnovation.se
070-326 99 78

Vill ni utveckla er verksamhet?

Vi har ett gäng hungriga konsulter som är redo att ta tag i just era utmaningar.