Verksamhets­utveckling

Vi utvecklar er verksamhet effektivt

Tillsammans med er löser vi de verkliga utmaningarna i ditt företag. Vi erbjuder både punktinsatser och helhetslösningar där vi fungerar som er kompletta outsourcade kvalitetsavdelning.

Vi leder dig aktivt i verksamhetsutvecklingen

Genom en genomgripande förståelse för helheten och era förutsättningar leder vi aktivt ert kvalitetsarbete och er verksamhetsutveckling.

Det gör vi bland annat genom:

• Införande av verksamhetssystem.

• Översyn och revidering av befintliga verksamhetssystem.

• Förberedelser inför certifiering eller revision. Vi är specialister på ISO 9001, 13485, 14001 och 45001.

• Lagefterlevnadskontroll och kontakt med myndigheter.

• Ledarskapscoachning.

• CE-märkning – certifiering och testning av produkter.

För att förbättra och finjustera helheten krävs löpande kompetensutveckling. Vi stöttar er med utbildningar inom bland annat 5S, värdeflödeskartläggning, ständiga förbättringar, målstyrning, frekvensstudier, kemikaliehantering och internrevisioner.

Vill ni utveckla er verksamhet?
Kontakta Nicklas Berglin

Nicklas Berglin

Affärsutveckling, Marknad & Sälj

Jag gillar teknik i alla dess former, framförallt gränslandet mellan människa och teknik. Jag anser att alla behövs om verksamheten ska fungera.

Nicklas.berglin@drivinnovation.se
070-326 99 78

Vill ni utveckla er verksamhet?

Vi har ett gäng hungriga konsulter som är redo att ta tag i just era utmaningar.