Årshjul – ett viktigt verktyg

Årshjul är ett viktigt verktyg som skapar struktur och ger dig en översikt på vad som behöver göras i verksamheten under året. Årshjulet kvalitetssäkrar er verksamhet och skapar trygghet för både ledning och medarbetare.

Det Digitala Årshjulet®

Årshjul kan vara en del av ett lednings- och kvalitetssystem om ni är eller vill bli ISO-certifierade, eller ”bara” arbeta enligt arbetsmiljöverkets lagkrav.

Årshjulet som vi tagit fram är utvecklat utifrån våra kunders behov, med fokus på små och medelstora företag och kräver inga nya programvaror eller system utan implementeras med fördel i Microsoft 365 och Microsoft Teams.

Exempel på innehåll i Årshjulet®

 • skyddsronder
 • medarbetarsamtal
 • medarbetarenkät
 • internrevisioner
 • externrevision
 • genomgång av policyer och rutiner
 • brandskyddsöversyn
 • årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet

Tillsammans bestämmer vi när på året varje aktivitet ska genomförs och följas upp. Och sedan är det bara att systematiskt arbeta med Årshjulet ®

Men är det så bara?

Person visar det Digitala årshjulet i praktiken

Årshjul ska rulla löpande

Årshjulet är viktigt, men ofta sker det mer akuta händelser som gör att Årshjulet prioriteras ned. Plötsligt ligger du efter och får svårt att hinna med allt. Då kan det behövas stöttning i arbetet. (Eller helst innan så att du slipper back-logg över huvud taget.)

Det Digitala Årshjulet® – ger dig den stöttning du behöver

Det Digitala Årshjulet® kan både vara en fristående engångstjänst, eller en prenumerationstjänst / ett abonnemang där du i olika grad får uppbackning av en driven verksamhetsutvecklare som hjälper dig i arbetet med Årshjulet®

Fyra nivåer av stöttning för årshjulet

 • Uppsättning och införande

Tillsammans arbetar vi igenom vad som bör ingår i ert Årshjul och skapar en struktur för det i Microsoft 365 på ett sätt som matchar era förutsättningar och behov.

 • Bevakning

Du får digital stöttning. Vi bevakar ditt Årshjul och följer upp att årshjulsaktiviterna utförs.

 • Support

Vi planerar och stöttar dig samt driver genomförandet av årshjulsaktiviteter, tex internrevisioner.

 • DRIV(ande)

Vi planerar och driver genomförandet av årshjulsaktiviteter och dess utkomster, vi driver dessutom ständiga förbättringar.

Årshjul ska rulla löpande

Årshjulet är viktigt, men ofta sker det mer akuta händelser som gör att Årshjulet prioriteras ned. Plötsligt ligger du efter och får svårt att hinna med allt. Då kan det behövas stöttning i arbetet. (Eller helst innan så att du slipper back-logg över huvud taget.)

Det Digitala Årshjulet® – ger dig den stöttning du behöver

Det Digitala Årshjulet® kan både vara en fristående engångstjänst, eller en prenumerationstjänst / ett abonnemang där du i olika grad får uppbackning av en driven verksamhetsutvecklare som hjälper dig i arbetet med Årshjulet®

Fyra nivåer av stöttning för årshjulet

 • Uppsättning och införande

Tillsammans arbetar vi igenom vad som bör ingår i ert Årshjul och skapar en struktur för det i Microsoft 365 på ett sätt som matchar era förutsättningar och behov.

 • Bevakning

Du får digital stöttning. Vi bevakar ditt Årshjul och följer upp att årshjulsaktiviterna utförs.

 • Support

Vi planerar och stöttar dig samt driver genomförandet av årshjulsaktiviteter, tex internrevisioner.

 • DRIV(ande)

Vi planerar och driver genomförandet av årshjulsaktiviteter och dess utkomster, vi driver dessutom ständiga förbättringar.

Digitalt årshjul för verksamhetsutveckling

Behöver du stöttning i ditt arbete med årshjulet?

Kontakta oss så hjälper vi dig!