Automation, AI och API för produktionsflöde Ex-jobb matchat

Profilplåt AB i Sundsvall tillverkar takplåtar. De har ett antal olika maskiner för att kunna tillverka de olika takplåtsprofilerna de erbjuder. Avvikelser från produktionen förekommer och viktigt för företaget är att defekta produkter från tillverkningen aldrig når kunderna. Dvs. defekta plåtar ska upptäckas innan de lämnar företaget, helst så tidigt i tillverkningsprocessen som möjligt och företaget ska kunna spåra vart i tillverkningskedjan defekten uppkommit.

Behovet är att införa automatiserade visuella kontroller i tillverkningsflödet och undersöka hur hantering av information från kontrollerna ska ske. Det finns arbete påbörjat internt av företaget kring detta, vilket behöver sättas ihop till en helhet;

Mätutrustning, AI-kamera, affärssystem och en sammanhållande app / programvara.

Ex-jobbet handlar till största delen om att ta fram ett API som kan prata mellan de inblandade programvarorna/systemen. Inom ramen för arbetet så behöver framtaget koncept av hela systemet ses över för att verifiera att det är det mest effektiva sättet att upptäcka, följa upp och härleda defekter.