Ex-jobbsförslag inom flöden och effektivisering Ex-jobb matchat

TT Thermotech produktutvecklar och tillverkar värme- och rörsystem till byggnationer. Deras produktion finns i Sollefteå där de idag köper in komponenter, monterar, testar och levererar ut sina produkter. Thermotech har gjort en fin tillväxtresa de senaste åren och framåt siktar de på att ligga i framkant inte bara med sina produkter utan även i sin tillverkning. Företaget har nu ex-jobbsmöjligheter inom ett antal områden och är du intresserad av att veta mer så är det bara att höra av dig! Uppdragen anpassas i dialog med studenten.

 

  • Företaget har behov av att kartlägga och illustrera flöden i sin produktion mha till exempel värdeflödesanalyser för att minimera slöserier och öka sin effektivitet.
  • Företaget har behov av att kartlägga och illustrera flöden samt kvantiteter från huvudlagret/produktion till sina distributionslager i Malmö, Norrtälje och Örebro. Detta för att optimera sina lagernivåer och lokaliseringar över tid.
  • Analysera och kartlägga för att hitta effektiviseringsmöjligheter i företagets orderplock. Behovet är att optimera placeringar och arbetsmetoder.
  • Analysera och kartlägga för att hitta effektiviseringsmöjligheter i företagets prefabtillverkning. Behovet är att optimera placeringar och arbetsmetoder.
  • Företaget vill utreda möjligheten till utökad automatisering i vissa processer, då företaget nyligen installerat en Cobot och ser möjligheten att applicera den tekniken på fler moment.
  • Företaget har behov att utveckla en automatiserad produktionsplanering kopplat till företagets MPS system, som inte idag har den funktion man önskar. Arbetet skulle vara en utvecklad digital systemutveckling/programvara av det som används idag.