Produktutveckling Optimering Cad Ex-jobb matchat

Företaget Björnavagnar AB både produktutvecklar och tillverkar timmersläp, kranavställare och andra kundanpassade lastbilspåbyggnader. Företaget har sedan ett par år nya ägare och satsar på att standardisera för effektivare tillverkning och reservdelsförsörjning.

Ex-jobbet i den här annonsen kopplar till deras produkt kranavställare typ 2 som är en mekanisk- och hydraulisk konstruktion med elektriska funktioner för manövrering och nödstopp.

Målet med ex-jobbet är att designen på kranavställaren ska vara så standardiserad som möjligt för att kunna effektivisera tillverkningen och etablera ett standardsortiment på reservdelssidan.

Inom ramen för exjobbet ingår det att (anpassas utifrån studentens utbildning, samt om de är två eller en som genomför arbetet):

  • Standardisera designen mot ett antal lastbilschassier och kranmodeller
  • Designen ska optimeras för tillverkning (få ner tillverkningskostnaden och korta ledtiden)
  • Designen ska ta hänsyn till givna viktkrav
  • Designen ska ta hänsyn till givna hållfasthetskrav
  • Bygga upp CAD-modell parallellt med att designen fastställs
  • I det här jobbet exkluderas optimering av elektronik och hydraulik, men dessa delar kravställer den mekaniska designen.
  • Målet är även att kranavställaren ska kunna CE-märkas, men själva CE-märkningen ligger inte inom ramen för exjobbet