Ta fram Lean-spel för företagets interna flöden och tillverkningsoperationer

Lean-spel är ett pedagogiskt verktyg för att diskutera värdeflöden, förbättringar, slöserier etc. Vanligtvis är tillverkningsoperationerna och processerna i ett Lean-spels upplägg utifrån ett generellt tillverkningsföretag och spelet används ofta som delmoment i olika Lean-utbildningar.

Företaget PJ Jonsson och söner vill internutbilda sin egen personal och använda sig av Lean-spel som verktyg. För företaget handlar spelet inte bara om att skapa en förståelse för värdeflöden utan också bidra i byggandet av en kultur för rutiner och metodiker kring förbättringar och att reducera slöserier.  För att höja pedagogiken och effekten av verktyget inom bolaget så vill man anpassa Lean-spelet till företagets egna flöden och tillverkningsoperationer.

Grundtanken med ex-jobbet är att studenten ska samla data om företaget, anpassa upplägget för ett generiskt Lean-spel till en uppdaterad version för företaget som är redo att användas.

PJ Jonsson och söner är ledande i Norden inom utveckling och tillverkning av stora mobila krossverk och är en uppskattad arbetsplats med huvudkontor och tillverkning strax utanför Örnsköldsvik, fint beläget vid Happstafjärden.

Ni kan läsa mer på deras hemsida, pjjonsson.se