Utveckla projektmetodik för mer komplexa systemkunder

Företaget JIT Mech i Örnsköldsvik AB som har sitt säte och sin produktion i Själevad, Örnsköldsviks kommun, har en spännande tillväxtresa framför sig. Som en del av den resan har de bland annat målet att förbättra sina processer i syfte att öka sin effektivitet och förbättra sin kvalitet. På kundsidan ser de ett behov från de större systemleverantörer av deras kompetens. JIT Mech behöver därför öka sin förmåga att ta sig an större och mer komplexa produkter där kravet på bland annat dokumentation och test är högre. Kundrelationerna har utvecklats så att JIT Mech i vissa fall är delaktiga tidigt i utvecklingsprocessen och man behöver därför utöka sin förmåga att hantera uppdrag i projektform.

Exjobbet hos JIT Mech kopplar till att ta fram en projektmetodik som kvalitetssäkrar att de når den mognadsgrad de behöver i takt med kundens utveckling, gör de förberedelser de behöver göra och kan leverera den helhet som kunden kräver utöver en godkänd produkt. Önskemålet är att projektmetodiken ska vara ett stöd för inblandade hos JIT Mech från offert till leverans.

 

Hör gärna av er om ni vill veta mer!

Välkomna