Utveckla teknisk lösning för produktionssystemet

Företaget Aktiebolaget Strängbetong har en av sina fabriker vackert beläget i Långviksmon, utanför Örnsköldsvik. Fabriken har investeringsplaner på en ny betongblandare i syfte att öka effektiviteteten i produktionen. Det är en stor investering för fabriken och innebär en del process- och arbetsmetodförändringar, samtidigt som det är en del tekniska utmaningar som behöver lösas.

Strängbetong har möjlighet att förse med en bred mängd av exjobb, men ett av de prioriterade områdena är hanteringen av ballast (ämne i betongen). Ballasten förvaras utomhus, transporteras till silos som sedan ska portionera ut en viss kvantitet inför varje blandning. Då fabriken ligger långt norrut finns det utmaningar med fukt och kyla som behöver lösas för att inte maskineriet ska stanna.

Andra områden som det finns ex-jobbsmöjligheter inom:

  • Återvinningssystem för att ökad hållbarhet
  • Hantering av stenmjöl som ballast istället för natursand (andra alternativ?)
  • Verktygsförbättringar
  • Automationsmöjligheter
  • Flödesanalyser

 

Ni är mer än välkomna att höra av er!