Invigningen av DRIV Innovation AB blev en succé!

Runt 60 gäster fanns på plats under invigningen av det nya bolaget DRIV innovation AB igår kväll. Bubbel, mingel och mat är ett gott recept för en lyckad tillställning. Invigningen av DRIV var en succé!

Invigningen av företaget DRIV Innovation AB ägde rum i deras lokaler i Hus U på Campus i Östersund med företrädare från både det privata och offentliga näringslivet.

Företaget ska tillhandahålla kompetens på timbasis inom efterfrågade områden såsom konstruktion, teknisk projektledning, kvalité- och miljö. Inledningsvis har 2 personer med ingenjörsbakgrund, Mattias Cronskär och Jens Olsén, anställts i bolaget och dessa arbetar för fullt med delägarnas uppdrag. Delägarna i DRIV Innovation är Zepro, Jemtab Systems, Lasernova, IUC Z-GROUP, Vemservice och JP Industri.

– Vi tycker det är viktigt att visa vilka fördelar som finns när Regionen, Östersunds kommun, Mittuniversitetet och näringslivet samarbetar. Tillsammans kan vi skapa utveckling och tillväxt i regionen Jämtland och Härjedalen. Att få möjligheten att träffas under informella former är A och O, säger Roger.

På plats under kvällen var även Anders Wennerberg, kommundirektör i Östersunds kommun och Anders Byström, biträdande regiondirektör. Tillsammans med Bob Persson från Persson invest, Hans Hanses från Zepro och Robert Pettersson från mittuniversitetet fick dom tala på scen. Sammanfattningsvis välkomnades initiativet att starta ett bolag baserat på behov och efterfrågan. Bob Persson från Persson Invest fick frågan vad industrin ser för positiva saker med projektet DRIV. ”Flexibilitet! Företag kan ha flera medarbetare under vissa tider när man har större behov. Företagare som inte har möjlighet att ha flera heltidsanställda kvalificerade ingenjörer, kan vara med och dela på kompetensen”.

Robert Pettersson tycker även att det är ett stort plus att bolaget sitter i samma hus som samverkansavdelningen för universitet. ”Vi uppskattar att ha dom som grannar och att vi kan mötas vid kaffemaskinen.” säger Robert och fortsätter ”vi vill att alla skall tänka på vad Roger egentligen har gjort här. Ta det som en påminnelse om att oavsett typ eller storlek på bolaget vi jobbar i, vad finns det för mer vi kan samverka i för att stärka näringslivet, för att starka regionen, och för att stärka universitetet? Vad kan vi andra göra, som ni gör nu?”.

Invigningen avslutades med en ceremoni där privata och offentliga aktörer samt universitetet, knöt ihop silkesband för att symbolisera vikten av kvalificerad arbetskraft i industrin.