Man arbetar med tyg i Tekonfs fabrik

Tekonf

Tekonf är specialister på att skära till, stansa och sammanfoga mjuka material. De verkar huvudsak inom fyra områden – Industri, militärt, sjukvård för uppdragsgivare samt inom detaljhandel som underleverantör.