Vemservice

Vemdalsservice AB gör lastbilsbyggen, utvecklar specialfordon och utför ombyggnationer av tunga fordon. Kunder är t.ex. Volvo och Scanias återförsäljare samt privata åkerier.Vemdalsservice AB gör lastbilsbyggen, utvecklar specialfordon och utför ombyggnationer av tunga fordon. Kunder är t.ex. Volvo och Scanias återförsäljare samt privata åkerier.